Els Laboratoris estan dotats de la més avançada tecnologia de robotització i sistemes d’informació.

En el Laboratori Central s’ha implementat la més avançada tecnologia d’automatització, i s’han creat plataformes tecnològiques transversals pioneres, el que permet un millor control de les mostres durant tot el procés, un processament més ràpid i un increment de la capacitat de fins a 120.000 resultats diaris. Tot amb el doble objectiu de millorar el temps de resposta i aconseguir una millor gestió dels pacients. De fet, disposem de 5 cadenes robotitzades per a sang total i sèrum, amb què es processen més del 80% de les proves sol·licitades als pacients, i a més, hem instal·lat dues minicadenes per a l'anàlisi d'orina. El total de tubs que cada dia processen aquestes cadenes, supera les 12.000 unitats. Cal remarcar que la configuració de les nostres cadenes de sèrum és pionera al món i és la que processa a major velocitat, complint amb els estàndards internacionals de qualitat.

Aquesta gran robotització, que proporciona major seguretat i traçabilitat de les mostres, ha suposat una important inversió. La unificació de l'activitat de 3 laboratoris en un gran laboratori central suposa l'estalvi de diners del contribuent i permet l'aprofitament d'economies d'escala.

En les àrees de Bioquímica i Immunoquímica s’ha assajat, per primera vegada al món, una combinació de tecnologia que ha fet que s’hagin desenvolupat robots específics de connexió entre cadenes de treball que no existien fins ara. Aquesta tecnologia permet treballar amb grans volums de pacients i amb temps de resposta més ràpids.

Així mateix, els Laboratoris disposen de les tecnologies més avançades, com ara l’espectrometria de masses, la seqüenciació massiva, arrays prenatals i postnatals, cromatografies, absorció atòmica, etc.

 

Sistemes d’informació 

Els nous models d’organització dels Laboratoris tenen uns requeriments informàtics molt importants. Així, s’ha hagut de canviar el sistema informàtic de laboratori (SIL) per integrar en un sol sistema tots els serveis dels laboratoris de l’Hospital i, també, per suportar el gran volum de connexions necessàries, amb aparells amb els diferents sistemes informàtics intermedis (Middleware). De fet, el SIL suporta i gestiona el flux de dades de 4 Middlewares diferents.

A més, es connecta amb el sistema informàtic hospitalari (SAP) i el sistema informàtic d’atenció primària (eCAP). Aquests sistemes permeten l’entrada de les peticions electròniques i la recepció automàtica de resultats, mitjançant una capa intermèdia, desenvolupada pel Servei d’Informàtica de l’Hospital. Aquesta capa suporta en aquest moment unes 6.000 peticions/dia i uns 80.000 resultats “viatjant” per la xarxa. A més, el sistema informàtic també permet tenir establert amb l’atenció primària un sistema automàtic d’alerta de resultats.