Producció científica de recerca

En el període 2009-2013 els facultatius dels serveis dels LCVH van participar en 586 articles científics en revistes indexades, amb un índex d'impacte total de 5.641 i la participació de la majoria de facultatius dels diferents serveis dels Laboratoris Clínics. En el 23% de les publicacions, els facultatius dels LCVH eren els investigadors responsables. L’índex d'impacte mitjà, gairebé de 5 punts, és similar al de la mitjana dels investigadors del VHIR (5,5 el 2012). La producció, d'entre 74 i 101 articles anuals amb un factor d'impacte total entre 292-418 per any, és de l'ordre del 10% del total del VHIR-HUVH que l'any 2012 va produir 727 articles amb un índex d’impacte de 5.454. Aquestes dades guarden també proporció amb el nombre de facultatius de laboratori respecte a l'Hospital. Com és habitual el ritme de les publicacions té un retard d’alguns anys respecte als projectes.

 

El 2014 hi ha més de 20 tesis doctorals en execució entre facultatius, residents i estudiants de màster adscrits. Els principals programes dins dels quals es realitzen són els de Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina, Morfologia i Patologia Estructural i Molecular, Microbiologia, Genètica, Immunologia i Medicina (inclou Hematologia) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els facultatius dels serveis dels laboratoris clínics estan altament implicats en el Màster de medicina translacional que impulsa el VHIR i que s'iniciarà en el curs 2014-2015.