Principals línies de recerca

Les principals línies estan reflectides a la pàgina web de cada servei en la dels corresponents grups del VHIR però cal destacar el protagonisme dels professionals del laboratori en les àrees següents:

 

- Hepatitis víriques

- Infeccions per enterobacteris

- Infecció en el pacient immunodeprimit i resistència als antimicrobians

- Gastroenteritis i toxiinfeccions alimentàries

- Malalties de transmissió sexual

- Infecció respiratòria

- Salut internacional

- Patologia mitocondrial

- Errors congènits del metabolisme

- Miopaties hereditàries

- Diagnòstic prenatal

- Tolerància i autoimmunitat

- Immunodeficiències

- Trasplantament de precursors hematopoètics

- Estudi de nous gens implicats en la transformació i progressió tumoral, especialment de factors centrals o “embut” en les vies de senyalització cel·lular

- Factors moleculars pronòstics i de resposta al tractament en càncer

- Banc de Teixits Fetals

- Biologia i factors pronòstics en Leucèmia Limfàtica Crònica

- Tractament del limfoma difós de cèl·lules grans B

- Trombofília en l’àmbit de la dona. TEAM Project

- Anticoagulants de Nova Generació a pediatria

- Trasplantament pulmonar. Trombofília i tromboprofilaxi

- Malalties minoritàries en eritropatologia