La política de la qualitat dels Laboratoris Clínics Vall d'Hebron està alineada amb la política marcada per l’Institut Català de la Salut i per l’Hospital Universitari Vall d‘Hebron, a fi d’assegurar la màxima qualitat als nostres clients sobre la base dels compromisos següents: 

 

tenir en compte l’opinió dels nostres clients;

fomentar la participació i la implicació del personal en la gestió de la qualitat i en la millora dels processos;

optimitzar els recursos, per garantir la qualitat dels productes i dels serveis;

millorar la formació del personal i actualitzar els seus coneixements;

establir els objectius de la qualitat i els terminis per assolir-los, amb la millora contínua dels processos.

 

Consulta la polítca de qualitat dels Laboratoris Clínics Vall d'Hebron