Oferta formativa

Formació sanitària especialitzada

Formació completa en 5 especialitats: anatomia patològica, bioquímica, hematologia i hemoteràpia, immunologia, microbiologia i parasitologia.

Especialitat Places acreditades Places convocades 2014-2015 Titulació Durada en anys Residents actuals Tutors
Anatomia patològica 3 3 Medicina 4 7 2
Bioquímica 5 2

Farmàcia

Química

4 9 2
Hematologia i Hemotaràpia 3 2 Medicina 4 11 3
Immunologia 1 1 Biologia 4 3 1
Microbiologia i Parasitologia 2 2

Medicina

Biologia

4 6 2

 

Rotacions de residents d’altres especialitats

Rotacions de residents d’altres centres (rotacions externes)

 

Formació universitària

Docència teòrica i pràctica de grau i postgrau de Medicina i Biomedicina de la Universitat Autònoma de Barcelona en les assignatures d’anatomia patològica, bioquímica, hematologia, immunologia i microbiologia.

Docència teòrica i pràctica en màsters de diverses universitats amb què s’han establert convenis específics.

Direcció de tesis doctorals.

 

Formació continuada

Programa de formació continuada interna gestionat per la Comissió de Formació Continuada dels Laboratoris.

Cursos de formació continuada oberts a professionals externs.

Estades formatives.

 

Formació professional

Pràctiques d’estudiants de formació professional de la branca sanitària de grau mitjà i superior amb escoles que tinguin conveni.