Missió

Contribuir a la salut de la ciutadania mitjançant la realització de proves i estudis diagnòstics de diferents especialitats de laboratori, basats en els coneixements més avançats, gràcies a una docència i recerca reconegudes internacionalment.

 

Visió

La visió dels Laboratoris Clínics és esdevenir el laboratori clínic amb més prestigi de Catalunya i de l’Estat espanyol, i contribuir de forma decisiva a l’optimització i millora de la salut de la ciutadania mitjançant les proves i estudis més adequats per obtenir els més acurats diagnòstics. Un coneixement que és possible perquè aquests laboratoris estan a l’avantguarda en procediments, tecnologia, docència i recerca.

 

Valors i principis

Compromís amb la salut

Innovació

Excel·lència científica i clínica

Foment de l’esperit de superació, autocrítica i dedicació

Treball en equip

Comunicació oberta

Talent