El Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron està format per un equip de professionals, la majoria professors universitaris, amb un alt nivell d’excel·lència, compromesos amb la qualitat i la innovació i amb capacitat per estar a l’avantguarda diagnòstica i ser referents en aspectes rellevants de la microbiologia clínica.

S’articula en dues seccions i quatre unitats transversals: Secció de Bacteriologia i Micologia; Secció de Virologia; Unitat de Biologia Molecular; Unitat de Serologia; Unitat de Salut Internacional i Parasitologia i Unitat de Suport i Innovació (les unitats de Biologia Molecular i Serologia depenen organitzativament de la Secció de Virologia).

A més, té implantat amb eficàcia el sistema de gestió de la qualitat segons requisits de la norma UNE-EN ISO 9001-2008.

 

Objectius

Ser altament eficient i sostenible, i donar resposta a les necessitats assistencials d’exigència social que la ciutadania demana, amb un ampli catàleg de serveis, mitjançant les eines clàssiques i d’última generació en microbiologia clínica, tant pel que fa al diagnòstic, com per la vigilància dels microorganismes a la població i l’ estudi de brots epidèmics.

Donar resposta als problemes clínics en l’àmbit  de les malalties infeccioses, aportant un diagnòstic d’alta qualitat i el suport necessari per a la realització de projectes de recerca.

Estar compromès amb la innovació tecnològica, la qualitat i la seguretat.

Ser referent a nacional i internacional en àmbits rellevants de la microbiologia clínica.

Generar coneixement, mitjançant la realització de projectes propis de recerca bàsica i aplicada.

Potenciar la docència de pregrau i postgrau, dels residents i la formació continuada de tot el personal del laboratori.

 

Laboratori de referència

El Servei de Microbiologia actua com a Laboratori de Referència en els aspectes següents:

- Estudi de brots comunitaris de toxiinfecció alimentària a Catalunya (Agència de Salut Pública de Catalunya)

- Cribratge de la infecció pel virus del papil·loma humà a Catalunya (Institut Català d’Oncologia)

- Pertany, des de l'any 1994, a la xarxa de la Unió Internacional contra la Tuberculosi i Malalties Respiratòries (IUTLD) i de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de Laboratoris Supranacionals de Referència i realitza el control de qualitat extern anual per a les proves de sensibilitat antibiòtica als micobacteris per a 16 laboratoris de 7 comunitats autònomes de l'Estat espanyol.

- Laboratori de referència de la Xarxa Espanyola de Laboratoris de Tuberculosi (ministeris de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat) per al control de qualitat extern per a les proves de sensibilitat antibiòtica als micobacteris.