Laboratoris Clínics Vall d'Hebron

Els Laboratoris s’entenen com una peça fonamental de l'Hospital i també de l’àmbit de l’atenció primària, ja que els resultats de les mostres que s’hi processen són una eina bàsica per al diagnòstic. El 70 % dels diagnòstics clínics tenen suport del laboratori i el 80 % de les dades que circulen per la xarxa de l'Hospital són resultats de laboratori.

Els Laboratoris Clínics Vall d’Hebron sorgeixen de la centralització dels tres laboratoris que donaven servei a l’àrea de Barcelona Ciutat, dos de l’àmbit d’atenció primària (Manso i Bon Pastor), i els laboratoris de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, amb una població de referència d’aproximadament 1.200.000 habitants. Aquest volum el converteix en el laboratori hospitalari més gran de l’Estat espanyol i un dels majors d’Europa, amb la dificultat que això comporta, no només pel volum esperat, uns 6.000 pacients al dia, cosa que suposarà més de 16.000.000 determinacions/any, sinó pel nivell de terciarisme que aquest laboratori posseeix, ja que això fa que a més del més gran, també sigui un dels més complexos.

 

Un procés cap a l’automatització

Els laboratoris clínics han experimentat un gran canvi en els últims anys, amb importants evolucions tecnològiques i de cartera de serveis. Això ha obligat a plantejar-se organitzacions basades en el coneixement i orientades per processos d’alta qualitat que aprofiten economies d’escala. A la pràctica, això comporta centralitzar el major nombre de proves en el menor nombre d’aparells, aprofitant els avenços tecnològics en els camps de la informàtica i l’automatització, processos d’integració i consolidació.

D’altra banda, la necessitat de donar resposta a proves cada cop més complexes, obliga a la cerca  d’una massa crítica suficient, i organitzar subprocessos  complementaris que permetin tenir uns temps de resposta òptims, amb un cost assumible.

En aquest sentit, els laboratoris clínics Vall d’Hebron tenen diferents objectius, en funció de cada àrea, no obstant això, en línies generals, es tracta de millorar el procés productiu simplificant l’organització i el nombre de mostres a manipular, a més d’aprofitar economies d’escala.