La docència és un dels eixos vertebradors dels Laboratoris i, per aquest motiu, participem en la formació dels professionals sanitaris, tant en formació professional con en formació universitària de grau i postgrau, i formació especialitzada o continuada. Tenim acreditades 5 unitats docents de formació especialitzada i acollim estudiants de grau de la Universitat Autònoma de Barcelona i de postgrau de diverses universitats.