Els Laboratoris Clínics Vall d’Hebron (LCVH) desenvolupen tasques de recerca, desenvolupament i innovació com a part de la seva missió i com a instrument indispensable per mantenir al màxim nivell la seva capacitat de diagnòstic.

A Vall d’Hebron, en general, la investigació està organitzada mitjançant el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), que compta amb una àmplia infraestructura de recerca incloent-hi laboratoris en què el personal investigador de l'Hospital compta amb espais propis. El VHIR organitza la recerca en àrees i grups.

Molts dels projectes d'investigació que sorgeixen en els Laboratoris Clínics Vall d'Hebron van dirigits a resoldre o millorar problemes freqüents en el dia a dia de la clínica, com ara millorar la sensibilitat d'unes proves o identificar nous biomarcadors. També hi ha projectes de desenvolupament i innovació que es realitzen juntament amb empreses del sector per millorar equips, sistemes diagnòstics o programes informàtics.

Altres projectes reflecteixen l'interès per un problema de ciència mèdica que suposa un obstacle en l'avenç en una àrea particular de la medicina, com l'alta freqüència de mutacions de certs virus o la complexitat d’alguns gens que dificulten la interpretació de proves. Aquests projectes generalment s'aborden amb investigadors del VHIR, de la Universitat Autònoma de Barcelona o altres institucions del nostre entorn i, no pocs, amb institucions internacionals.

Finalment, una gran proporció són projectes en què es dóna suport a projectes originats als serveis clínics de l'Hospital.

Els LCVH també contribueixen a la investigació mitjançant la gestió del Biobanc Vall d'Hebron, conjuntament amb el VHIR, per facilitar la gestió de mostres per a projectes d'investigació bàsics i en la modalitat d'assajos clínics. La recent incorporació d'un nou sistema d'informació del laboratori (Modulab) més integrat amb el programa de gestió clínica (SAP Argos) a Vall d’Hebron haurà de millorar i ampliar aquesta prestació de serveis d'investigació.

En el període 2009-2013 es van iniciar i desenvolupar 63 projectes d'agències amb avaluació competitiva. El Instituto de Salud Carlos III, el Ministerio de Economia y Competitividad, el Ministerio de Sanidad, el Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, el Programa Marc de la Unió Europea, la Fundació la Marató de TV3 i la Mutua Madrileña són les principals agències finançadores. En 22 (35%) d'aquests projectes l'investigador principal era un professional d'algun dels serveis que formen els LCVH; període en què la majoria dels professionals van participar en algun projecte. Durant els últims anys hi ha una progressiva i activa incorporació del personal tècnic i d'infermeria als projectes de recerca amb presentacions als congressos de les especialitats de laboratori i de les reunions de tècnics de laboratori.

La distribució dels projectes entre els serveis mostra una tendència en alguns serveis a donar sobretot suport als serveis clínics i en altres a liderar una proporció més gran de projectes. El ritme d'incorporació de nous projectes, després d'una davallada a l'any 2010 i 2011, el 2012 i 2013 puja marcadament i en forma especial, amb una alta proporció de projectes liderats des dels serveis dels LCVH que, per primera vegada, s'acosta al 50% de les noves concessions.

El 2011 es va crear una comissió de coordinació d'investigació dels serveis dels LCVH que ha recollit les línies de recerca, els indicadors i els ha analitzat per impulsar mesures de suport a la realització de tesis, projectes postresidència i aprofundiment en la col·laboració tecnològica amb el VHIR i entre els mateixos serveis que els formen.

 

Comissió de Coordinació d'Investigació i seguiment:

Dr. R. Pujol Borrell, president

Dr. F. Rodríguez Frías, secretari

Dr. J. Castellví, Dra. G. Codina, Dra. M. Martínez-Gallo, Dr. J. González, Dr. O. Díaz, 

Dr. C. Palacio, vocals

 

Els investigadors dels Laboratoris Clínics Vall d'Hebron formen part de diversos grups de recerca del VHIR i alguns d'ells tenen responsabilitats directes, com a part del compromís de coordinació entre els laboratoris diagnòstics i els laboratoris i plataformes d'investigació.

Dr. Ernesto Casis, membre de la Comissió Executiva i del Comitè Científic Intern

Dr. Santiago Ramón i Cajal, membre del Comitè Científic Intern, coordinador de l'Àrea d'Oncologia i dins d'aquesta líder del Grup de Patologia Molecular

Dr. Tomàs Pumarola, membre del Comitè Científic Intern i líder del Grup de Microbiologia dins l'Àrea de Malalties Infeccioses

Dr. R. Pujol, membre de la Comissió Executiva, del Comitè Científic Intern i líder del Grup de Recerca en Immunologia.

El director del VHIR Dr. Joan Comella és membre del Comitè de Direcció dels Laboratoris Clínics Vall d'Hebron.