L'especialitat d'hematologia i hemoteràpia, segons la denominació de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia, és una especialitat mèdica clínica perquè és una branca de la medicina interna, però té com a tret diferencial fonamental el seu important component de diagnòstic de laboratori: l'hematòleg manté integrats, tant en la seva formació com en la pràctica diària, el diagnòstic de les malalties hematològiques amb l'atenció clínica directa del pacient.

El Servei d'Hematologia de l'Hospital Vall d'Hebron és referent intern i extern de la nostra especialitat, i té com a missió l'assistència clínica i diagnòstica, la docència i la investigació en el camp de l'hematologia.

El Servei d'Hematologia està actualment format per 5 seccions:

- Unitat de Trasplantament de Progenitors Hemopoètics

- Secció d'Hematologia Convencional

- Unitat d'Hemofília

- Unitat d'Hemostàsia i Trombosi

- Secció de Diagnòstic Hematològic

La Unitat de Trasplantament, la Secció d'Hematologia Convencional i la Unitat d'Hemofília estan dedicades per complet a l'assistència clínica especialitzada dels pacients hematològics. La Unitat d'Hemostàsia i Trombosi  i la Secció de Diagnòstic Hematològic tenen, a més, activitat diagnòstica, i estan integrats en els Laboratoris Clínics Vall d'Hebron, on es porta a terme tota l'activitat de laboratori adreçada als pacients hematològics adults i pediàtrics i, també, el diagnòstic de les alteracions hematològiques presents en pacients amb altres patologies. El Laboratori d'Hematologia dóna resposta a l'atenció clínica especialitzada hospitalària i a l’atenció primària de la nostra àrea de referència, però també a nombrosos centres externs.