La garantia de la qualitat engloba tots els processos del laboratori clínic (fase preanalítica, analítica i postanalítica), segueix les recomanacions de les organitzacions científiques nacionals i internacionals i assegura la qualitat dels resultats mitjançant l'ús de controls interns i la participació en els programes d'avaluació externa de la qualitat que es relacionen a continuació:

 

Programa de la Societat Espanyola d’Anatomia Patològica

Programa de l'European Society of Pathology (EQA-ESP)

Programa de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC)

Programa d'IELAB Qualitat per a Legionel·la

Programa de la Societat Espanyola de Bioquímica Clínica i Patologia Molecular (SEQC)

Programa de la Fundació per al Control de la Qualitat dels Laboratoris Clínics (FPCQLC)

Programa del Centre d'estudi i  investigació de la fertilitat (CEIFER)

Programa Katholieke Universiteit Leuven (K.U. Leuven)

Programa European Molecular Genetics Quality Network (EMQN)

Programa Cytogenetic European Quality Assessment (CEQA)

Programa European Research Network for evaluation and improvement of screening, diagnosis and treatment of inherited disorders of metabolism (ERNDIM)

Programa Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnotiek (SKML)

Programa  Randox Internal Quality Assesment Scheme (RIQAS).