Els Laboratoris Clínics Vall d’Hebron ocupen 8.780 m2 de superfície total distribuïda en tres edificis adjacents.

Amb la finalitat de facilitar els fluxos de treball, els Laboratoris Clínics Vall d’Hebron s’estructuren al voltant d’un gran laboratori central (Core) en què estan presents tots els serveis, excepte Anatomia Patològica. El Core, un laboratori altament automatitzat, inclou proves d’hematologia, hemostàsia, bioquímica, immunoquímica, serologia, electroforesi i immunologia. Aquest laboratori central també comprèn tota l’àrea comuna de recepció de mostres, on es gestionen per a la seva distribució a les diferents àrees de treball, s’encarreguen de l’aliquotat, així com del seu control.

Seguint les tendències més actuals, en els Laboratoris Clínics Vall d’Hebron, s’han creat plataformes tecnològiques transversals que permeten optimitzar costos, mantenir el nivells de terciarisme que corresponen a un Hospital amb el grau de complexitat de Vall d’Hebron.

 

Edifici 1: Immunologia, Laboratori Central (Core Lab), Hematologia, Bioquímica, Microbiologia

Edifici 2: Anatomia Patològica

Edifici 3: Genètica, Hematologia i Malalties Minoritàries

 

 

 

 

Plantilla

Als Laboratoris Clínics Vall d’Hebron hi treballen més de 400 professionals altament qualificats en totes les especialitats clíniques, que estan avalats per la seva àmplia experiència i el seu bagatge docent i científic (elevat volum de publicacions nacionals i internacionals).