Equip directiu


 

Comissió de Direcció de Laboratoris

 

President

Dr. Ernesto Casis Saenz. Director del Laboratori

 

Vicepresident

Dr. Ricard Pujol Borrell. Cap de Servei d'Immunologia

 

Secretari

Dr. J.Antoni Arranz Amo. Facultatiu adjunt de Bioquímica

 

Vocals

Dr. J.Miquel Carbonell Riera. Director assistencial

Dr. Joan Comella Carnicé. Director del VHIR

Dra. Elena Garcia Arumí. Cap de Secció del Laboratori de Genética

Dra. Ana Marín Niebla. Responsable d'Hematologia

Dr. Josep Maria Navarro Olivella. Cap de Servei. Coordinador de Qualitat

Dra. Dolors Pelegrí Santos. Cap de Secció de Bioquímica

Sra. Roser Prim Vilaro. Cap d'Unitat de la Secretaria Tècnica i Suport a la Gestió

Dr. Tomàs Pumarola Sunye. Cap del Servei de Microbiologia

Dr. Santiago Ramon y Cajal Agueras. Cap del Servei d'Anotomia Patològica

Sr. Ramón Sanfeliu Miró. Director adjunt d'Infermeria

Dra. Meritxell Serra Sanz. Directora de Recursos Econòmics

Dr. Eduardo Fidel Tizzano Ferrari. Director clínic de Genètica Clínica i Molecular