Amb la finalitat de facilitar els fluxos de treball, els Laboratoris Clínics Vall d’Hebron s’estructuren al voltant d’un gran laboratori central (Core Lab) amb un gran nivell d’automatització, en el qual són presents tots els serveis, excepte Anatomia Patològica.

El sistema de treball establert en aquest Laboratori Central consisteix en la creació d’àrees de treball per mostres:

- Àrea automatitzada d’orines: on es processen aquestes mostres tant quantitativament com qualitativament i també es fa la selecció automatitzada per a urocultiu. Les orines són carregades en els racks en preanalítica i processades en l’Àrea d’Orines per a sediments, tira reactiva, bioquímica quantitativa i seleccionada per a urocultiu, en cas necessari.

- Àrea d’automatització de sèrum: disposa d’un sistema de cadenes d’automatització d’alta capacitat que permet la realització ràpida de tècniques de bioquímica, immunoquímica i serologia, així com la resolució ràpida de les proves urgents. Els sèrums passen a les cadenes d’automatització de sèrums on són processades les tècniques de bioquímica, immunoquímica i serologia, posteriorment s’arxiven automàticament en una nevera i, si és necessari, es fraccionen per a proves externes a la cadena, com proteïnogrames, nefelometria, etc.

- Àrea d’automatització d’hematologia: disposa de dues cadenes de processament de gran capacitat tant de rutina com d’urgències, així com d’un lector automàtic de fórmules i classificadors per a una altra tècnica, que es realitzen amb la mateixa mostra, com poden ser hemoglobina glicosilada, VSG, etc. 

Els tubs de sang tractada amb EDTA passen a la cadena d’hematologia, on es processa l’hemograma i es classifiquen automàticament per a proves externes a la cadena, com VSG o HbA1c i posteriorment s’arxiven automàticament.

Els tubs de sang citratada passen a la cadena de coagulació, on es realitzen les diferents proves tant rutinàries com especials.

- Àrea d’automatització d’hemostàsia: compta amb una cadena de treball per al processament de rutina, urgències i proves especials de coagulació.

En l’escala d’organització següent estan situades les plataformes transversals multidisciplinàries, que afecten també diferents serveis, però amb tècniques menys automatitzades, com ara la plataforma d’enzimoimmunoassaig, de citometria de flux, la plataforma d’anàlisi molecular i genètic i la plataforma de cromatografia i espectrometria de masses. 

Finalment, a l’esglaó organitzatiu següent es troben els serveis d’Anatomia Patològica, Genètica, Bioquímica, Hematologia, Immunologia i Microbiologia, cadascun amb unes tècniques específiques no compartides.

Així mateix, disposem de les tecnologies més avançades, com espectrometria de masses, seqüenciació massiva, arrays prenatals i postnatals, cromatografies, absorció atòmica, etc.

 

 

Panoràmiques CORE