Comitè de Formació Continuada dels Laboratoris

El coneixement científic i tecnològic en la ciència de laboratori avança constantment a una velocitat extraordinària, cosa que fa necessària la ràpida i permanent formació dels seus professionals.

El Comitè de Formació Continuada dels Laboratoris Clínics Vall d’Hebron té com a principal missió promoure i gestionar totes les activitats de formació per als professionals dels laboratoris que siguin d’utilitat per al desenvolupament de la seva tasca professional (queden excloses, les activitats formatives del programa de residents de les especialitats implicades, així com les activitats formatives desenvolupades pel personal com a docents d’altres institucions).

 

Indicadors del Comitè de Formació Continuada

 

Oferta formativa (hores/any)

 Formació per professional (h/any) 

 % sobre jornada laboral anual 

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Facultatius

9.804

6.402

8.213

94,30

81,04

105,29

5,55

5,06

6,58

TEL/DUI

2.052

2.019

7.267

10,70

11,03

41,53

0,67

0,52

2,60

Administratius

598

551

493

17,10

17,77

14,09

1,10

1,11

0,88

Total

12454

8.664

1.5973

37,70

28,9

69,45

2,40

1,81

4,34

 

  

 

 

Membres del Comitè de Formació Continuada

La Comissió està formada per representants dels diferents estaments professionals dels laboratoris

 

Coordinador

Tomàs Pumarola Suñé

 

Secretari

En torn rotatori entre els membres

 

Membres

José Antonio Arranz Amo

Andres Antón Pagarolas                          

Luz María Cruz Carlos

Francisco Gabaldón Ortega

Laura Gallur Cuenca

Manuel Hernández González

Francisco Montero Delgado

Encarnación Oliveros González

Carmen Paz Donoso

Alberto Plaja Rustein

Celia Recalde Peón

María Teresa Salcedo Allende