Els Laboratoris disposen d’un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma UNE-EN ISO 9001:2008 en les àrees de Bioquímica Clínica, Genètica, Hematologia Analítica, Consulta de Tractament Anticoagulant Oral, Immunologia i Microbiologia, fet que representa un reconeixement a la línia de qualitat establerta en els seus processos i mètodes d’anàlisi, així com a les activitats relacionades amb la recepció i obtenció de les mostres.