Els laboratoris de bioquímica clínica tenen com a missió satisfer les necessitats i expectatives dels clients, per tenir cura de la salut de les persones mitjançant una informació analítica eficient i de qualitat que generi informació útil per a la prevenció, diagnòstic, pronòstic, tractament i seguiment de les malalties. Estan distribuïts funcionalment en un laboratori central automatitzat i per diversos laboratoris en unitats especialitzades de les diferents àrees de coneixement.

Les activitats desenvolupades al Laboratori de Bioquímica Clínica són de tipus assistencial, docent i de recerca biomèdica.

El Laboratori està acreditat pel Departament de Salut i compleix amb tots els requeriments del decret 76/1995 de 7 de març, pel qual s'estableixen els procediments específics d'autorització administrativa dels laboratoris clínics i les normes reguladores de les activitats que s'hi realitzen.

Disposa d'un sistema de gestió de la qualitat que ha estat certificat sota la Norma ISO 9001:2008 de manera continuada des de l'any 2005.

Donen suport a l'àrea d'influència de l'Hospital i als laboratoris d'atenció primària de l'ICS de Barcelona Ciutat. Aquests serveis abasten una població d'aproximadament un milió i mig d'habitants. També actuen com a laboratori de referència en alguns estudis, per a altres hospitals de Catalunya o d'àmbit estatal, tant públics com privats.

En el camp assistencial ofereixen un ampli catàleg de proves d'alta complexitat, amb proves úniques o funcionals per a l'estudi de malalties endocrinològiques i metabòliques, nefrològiques, cardiològiques, que cobreixen les necessitats diagnòstiques de totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques.

Cal destacar els estudis que s'hi realitzen per al monitoratge de fàrmacs, el cribratge d'anomalies cromosòmiques prenatals, la quantificació de la càrrega viral en les hepatitis, els estudis d'aminoacidúries congènites, de les alteracions del metabolisme lipídic, etc., d'aplicació en pacients adults o en infants.

La seva activitat analítica genera aproximadament uns 6 milions de proves anualment i s'atenen ambulatòriament, a l'àrea d'extraccions, més de 180.000 pacients cada any, més de 80.000 pacients ingressats i unes 150.000 urgències.

Disposa d'un ampli ventall de sistemes analítics d'alta tecnologia, que permeten desenvolupar tècniques i procediments de mesura immunoquímics, isotòpics, electroforètics, cromatogràfics, d'absorció atòmica, de masses, de seqüenciació, etc. Tots els processos de sol·licitud analítica, procés operatiu i lliurament d'informes de resultats estan fortament automatitzats i totalment informatitzats.

Estructura del Servei de Bioquímica