Els Laboratoris Clínics Vall d’Hebron inclouen els serveis de Bioquímica, Hematologia, Microbiologia, Immunologia, Anatomia Patològica, Genètica i el Laboratori Central (Core Lab), amb un alt grau de terciarisme i un catàleg que comprèn més de 1.000 proves. Tots aquests serveis són referents en els seus respectius àmbits.

Bioquímica

Hematologia

Microbiologia

Immunologia

Anatomia Patològica

Genètica